Celkem 6 fotografií, zobrazit všechny
Makléřka:
realitní makléř: Soňa Kloser Mančíková
Soňa Kloser Mančíková
telefon: +420724591943
sonamancikova1@gmail.com

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Prodej, pozemku určeného k výstavbě , Černá hora, pod Zámeckým vrchem, CP přibližně 1.192m2

2.550.000 ,-
Informace o ceně v RK
Prodej, pozemku určeného k výstavbě , Černá hora, pod Zámeckým vrchem, CP přibližně 1.192m2
Vysnili jste si pro svou rodinu nový rodinný dům s dobrou dostupností do Brna ? Prvním nelehkým krokem bude určitě sehnat prostorný pozemek v příjemném prostředí ke zrealizování Vašeho plánu. Právě pro Vás nyní nabízíme k prodeji pozemek určený k výstavbě rodinného domu v okrajové části městyse Černá hora o předpokládané ploše 1.102m2 a podílu na pozemku (odpovídající 1/4 a přibližně 90m2) , na kterém bude zřízena příjezdová komunikace k danému pozemku. Co můžete v krátké době na tomto pozemku postavit? Pro Vaši představu na vedlejších pozemcích již stojí dva patrové nízkoenergetické rodinné domy se zastavěnou plochou 64m2 a užitnou plochou 102m2. Součástí domu může být i terasa a garážové stání. Vizualizaci a schéma přikládám ve fotografiích. V případě zájmu je možno využít služeb stavební firmy, která obě stavby realizovala (není nutností). Pozemek se nachází v lokalitě po Zámeckým vrchem, která je dle územního plánu vyznačena jako plocha bydlení . Textová část ÚP říká: Plochy bydlení – B Hlavní využití: Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením. Přípustné využití: – pozemky rodinných a bytových domů, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství – pozemky souvisejícího občanského vybavení – pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad) Nepřípustné využití: – činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně Podmíněně přípustné využití: – pozemky dalších staveb a zařízení (např. zázemí ke stavbě hlavní, stavba pro podnikatelskou činnost odpovídajících parametrů, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény) v případě, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, vysílače mobilních operátorů (pouze na střechách domů). – podmínkou realizace chráněných prostorů dle zákona o ochraně veřejného zdraví je prokázat nepřekročení limitních hladin hluku pro chráněné prostory (v dalších stupních PD) Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: výšková regulace zástavby: o stabilizované území – rodinné domy - max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví, – bytové domy – max. 4 nadzemní podlaží o plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. Vymezení zastavitelných ploch intenzita využití pozemků: – Podíl zeleně činí nejméně 40% z celkové plochy pozemku Dle výkresové části plochy B8: Obsluha území: – dopravní napojení ze stávající plochy bydlení – napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí, Prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu: – výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví Ochrana PUPFL: plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa Pro více informací volejte paní Soňu Kloser Mančíkovou.
Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
23037
Typ pozemku:
Bydlení
Operace:
Prodej
Adresa:
Černá Hora
Nemovitost byla již prodána
Plocha pozemku:
1192 m2
Umístění objektu:
Okraj obce
En. náročnost:
2 kWh/m2/rok