Celkem 4 fotografií, zobrazit všechny
Makléřka:
realitní makléř: Soňa Kloser Mančíková
Soňa Kloser Mančíková
telefon: +420724591943
sonamancikova1@gmail.com

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Prodej, podíl o velikosti 1/2 zahrada, rekreační lokalita za Apollem, 2km Lednice na Mor, CP: 1763m2

227.000 ,-
Prodej, podíl o velikosti 1/2 zahrada, rekreační lokalita za Apollem, 2km Lednice na Mor, CP: 1763m2
Exkluzivně nabízíme k prodeji podíl o velikosti 1/2 na zahradě nacházející se v  rekreační chatové oblasti za Apollem, pouhé 2km od vyhledávané lokality Lednice na Moravě a necelých 500m od kempu U Apolla. Jedná se o podíl na souboru pozemků číslo 1413,1414,1415,1416,1417 a 1418, nacházejících se v k.ú. Charvátská Nová Ves , jejichž celková plocha je 1763m2 . Okolní zahrady a již stojící rekreační objekty jsou připojeny na elektřinu, předpoklad připojení tedy je. Pozemky se dle územního plánu nacházejí v RI - Plochy rekreace- Rekreace individuální, což naznačuje možnost výstavby rekr. objektu. Cituji: "RI - Plochy rekreace - Rekreace individuální HLAVNÍ ÚČEL VYUŽITÍ: Plochy rekreace jsou vymezeny k zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Plochy rekreace indiv. zahrnují pozemky pro činnosti, stavby nebo zařízení, které zajišťují podmínky pro indiv. rekr. aktivity. PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: Plochy rekreace indiv. zahrnují pozemky pro činnosti, stavby nebo zařízení, které zjevně souvisejí a jsou slučitelné s hlavním účelem využití (např. stavby pro indiv. rekreaci, vybavenost pro každodenní rekreaci, kulturu, sport, cest. ruch a veřejné stravování, ubytování, služby, maloobchod, apod.) a stavby nebo zařízení související a stavby nezbytné dopr. a tech. infrastruktury. PODMÍNĚNÉ VYUŽITÍ: Kromě objektů nezbytné dopr. nebo tech.infrastruktury, lze v plochách pro rekreaci indiv. umísťovat stav. objekty nebo zařízení pouze pokud: • nesnižují pobytovou a rekreační kvalitu prostředí, souvisejí s hlavním účelem využití a slouží zejména uživatelům dané plochy, • mají max. jedno plné nadzemní podlaží s možností využití podkroví jako dalšího podlaží a max. jedno podzemní podlaží v případě stavby hlavní, • slouží pro indiv. rekreaci, zahrád.činnost nebo chov drobného zvířectva (např. pergoly, objekty pro uskladnění zem. plodin nebo zahrad. náčiní a mechanizace, skleník, králíkárna, kurník, voliéra, apod.) a mají nejvýše jedno nadzemní podlaží, zastav. plochu do 16 m2 a max. výšku 5 m od úrovně podlahy, v případě objektů doplňkových ke stavbě hlavní, • součet zastav. plochy všech nadzem. částí objektů na parcelách jednoho vlastníka, vyšších než 2 m od nejvyšší úrovně přilehlého terénu, nepřesáhne 80 m2 a současně nebude překročena zastavitelnost 20% z plochy dané parcely tvořících s touto zastav. plochou funkční jednotku, • skleníky, sušárny nebo fóliovníky, které svojí zastav. plochou překračují limit stanovený v předchozí podmínce, lze v plochách RI mimo Krajinnou památkovou zónu Lednicko-valtický areál umístit pouze jako stavby dočasné, a to na dobu max. 3 let. • mobilní domy tzv. mobilheimy (sloužící pro rekr. účely nikoli pro trvalé bydlení) lze umístit pouze v plochách RI ležících mimo Krajinnou památkovou zónu Lednicko-valtický areál. konec citace" V blízkosti zahrady: -500m kemp U Apolla -800m Apollonův chrám -2km Lázně Lednice -3km nádraží Lednice -500m zastávka bus Majitelka si vyhrazuje právo výběru vhodného kupujícího .
Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
SKM23020
Typ pozemku:
Zahrada
Operace:
Prodej
Rezervace:
Rezervováno
Adresa:
Břeclav
Nemovitost byla již prodána
Plocha pozemku:
1763 m2
Umístění objektu:
Klidná část obce